Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması’na Başvurular Başladı!

Festivaller Genel Kısa Filmler Manşet

untitled (2)

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Türk Sineması’na yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlamak ve çevreye olan duyarlılığın sinema alanında da göstermek amacıyla düznlenen Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması‘na başvurular 5 Nisan ve 15 Mayıs 2013 arasında yapılabilecek.

Profesyonel ve Amatör olmak üzere iki kategorisi bulunan yarışmaya 30 dakika’dan daha kısa süreli filmlerle başvuru yapılarak, bir yarışmacı en fazla 2 film ile katılabilecek.

KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmaya 2009-2013 yıllarında çekilmiş, çevre konulu filmler katılabilmektedir.

b. Yarışmaya 30 dakikadan uzun olmayan kurmaca ve belgesel türünde filmler başvurabilir.

c. Yarışmaya profesyonel ve amatör olmak üzere iki kategoride başvuru yapılabilir. Herhangi bir kategoride ki başvuru sayısı 10 filmden az olursa, festival komitesi o bölümdeki yarışmayı kapatabilir.

d. Yarışmacı en fazla 2 film ile başvurabilir.

e. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

f. Ön değerlendirme sonucunda her kategori için en az 5, en fazla 10 filmi aday gösterilebilecektir.

g. Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş yapımlar başvurabilir. Ön değerlendirme için filmlerin 3 adet DVD kopyasının gönderilmesi gerekmektedir.

h. Filmin yapımcısı veya yönetmenlerinden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

ı. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir.

i. Başvurular yarışma Internet sitesindeki yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilen formun çıktısı imzalanarak, en geç 15 Mayıs 2013 Çarşamba (dahil) gününe kadar filmin üç adet DVD kopyası ile birlikte yarışma adresine ulaştırılmalıdır. Kopyaların her birinin üzerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır. Başvurunun tamamlanabilmesi için, aşağıda belirtilen materyaller de bu tarihe kadar başvuru takip sayfası üzerinden veya posta ile gönderilmiş olmalıdır.

Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki materyallerinde filmlerle birlikte bir CD de dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İstenilen Materyaller:

1. Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce – En fazla 100 kelime)

2. Yönetmenin filmografisi

3. Yönetmenin fotoğrafı (300dpi)

4. Filmin görselleri (2 adet) (300dpi)

5. Filmin konusunun özeti (Türkçe ve İngilizce – En fazla 100 kelime)

j. İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece filmin DVD kopyaları yarışma merkezine teslim edilse dahi başvuru tamamlanmış sayılmaz.

k. Ön Seçiciler Kurulu, Festival Yürütme Kurulu’dur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Ön Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.

l. Yarışmaya katılan filmlerin ön seçiminin ardından sonuçlar, son başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde yarışmanın web sayfasından duyurulacaktır. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 27 Mayıs 2013 Pazartesi gününe kadar Festival Merkezi’ne ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.

n. Festivalin yarışma ve gösterim programlarına kabul edilen veya ön eleme sonucu programlara kabul edilmeyen kısa filmlerin DVD kopyaları, sahiplerine iade edilmeyecek ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra festival arşivinde bulundurulacak olan DVD formatındaki kopyalar ulusal kültürel gösterimler için kullanılabilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Festival sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Festival Yönetimi, yapımcı ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

c. Yapımlar izleyiciye ve Seçiciler Kurulu’na, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.

SEÇİCİLER  KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçiciler Kurulu 5 kişidir ve Festival Yürütme Kurulu tarafından sinema sanatçıları, film yapımcıları, konuyla ilgili bilim adamları, sinema yazarları ve sinema ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan başka dallardan sanatçılar ve kişiler arasından ve Festival yürütme kurulundan seçilerek oluşturulur.

b. Yarışmanın genel Koordinatörü de Seçiciler Kurulu toplantılarında yer alır.

c. Seçiciler Kurulu, ödüllere ilişkin kararlarını, yönetmeliğin 5. Maddesi’nde belirtilen ödülleri sahiplerine verilmek üzere saptar.

e. 5 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

ÖDÜLLER

Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması’nın dalları ve ödüller şunlardır:

1. En İyi Film = 5.000 TL

2. En İyi Film = 3.000 TL

3. En İyi Film = 2.000 TL

Jüri Özel Ödülü = 1.000 TL

Amatör Kategori

1. En İyi Film = 2.000 TL

2. En İyi Film = 1.500 TL

3. En İyi Film = 1.000 TL

Jüri Özel Ödülü = 500 TL

b. Ödül alanlara plaket ve belgesinin yanında para ödülü verilir.

c. Ödüller, eserler arasında paylaştırılamaz.

d. Seçiciler Kurulu, ödüle değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

e. Seçiciler Kurulu isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlerden yalnızca birine Jüri Özel Ödülü adıyla bir ödül verebilir.

f. Yarışmaya başvuran herkese katılım belgesi verilir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ataşehir Belediyesi Çevre Konulu Film Yarışması Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen ve filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hakkında yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Formu: http://www.atasehirkisafilm.com/basvuru_formu.html

İLETİŞİM

Telefon: +90 216 570 50 00 / 1568-1557

Faks: +90 216 687 07 82

E- Posta:  [email protected]

 

Sinefesto | Emre Karakuş

video

Yorumlar

 

Yorum yazın

Lütfen gerekli tüm alanları doldurunuz. *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password

Sign Up