Bizimle İletişime Geçin

Festivaller

TRT Belgesel Ödülleri’ne Başvurular Başladı

Yayınlandı

tarihinde

Bu yıl altıncısı düzenlenecek TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı.

TRT’nin amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular başladı.

2013 yılında 54 ülkeden 431 belgesel filmin katıldığı TRT Belgesel Ödülleri’ne bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir katılım bekleniyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 31 Ocak 2014. Yapılan başvuruların sona ermesinin hemen ardından gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları 17 Şubat 2014’te açıklanacak.

Finale kalan filmler, geçen yıllarda olduğu gibi halka açık ve ücretsiz yapılacak gösterimlerle yönetmenlerinin de katılımıyla 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında belgesel sevenlerle buluşacak. Gösterimlerle eş zamanlı yapılacak Seçici Kurul değerlendirmeleri sonrası, 12 Mayıs 2014’te yapılacak ödül töreni ile kazananlara ödülleri verilecek.

TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

 1. AMAÇ 

TRT Belgesel Ödülleri, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenir.

2. ORGANİZASYON

TRT Belgesel Ödülleri, Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo– Televizyon Kurumu tarafından düzenlenir. Etkinliğin merkezi Ankara’dır.

3. BAŞVURULAR

TRT Belgesel Ödülleri, katılım koşullarını taşıyan tüm belgeselcilere açıktır. Katılım ücretsizdir.

4. KATEGORİLER

TRT Belgesel Ödülleri, Ulusal ve Uluslararası yarışma olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilir.

Katılımcılar, başvuru formlarını, yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar.

Aynı eserle, yalnızca tek bir kategoride yarışılabilir.

 

Ulusal Kategori:

Ulusal Yarışma “Amatör” ve “Profesyonel” olmak üzere iki alt kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını, başvuru formunda belirtirler.

Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, hem Amatör hem Profesyonel kategoride birden yarışamaz.

Ulusal Yarışmaya Amatör Kategori’de katılacak belgesel filmler, en az 15, en çok 60 dakika süreli; Profesyonel Kategori’de katılacak belgesel filmler, en az 20 dakika süreli olmak zorundadır.

Ulusal Kategori Yarışma dili Türkçe’dir. Ulusal Yarışmaya katılacak belgesellerin Türkçe’den farklı diller içermesi halinde, TRT’ye Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe altyazılı kopya teslim edilir.

 

Uluslararası Kategori:

Uluslararası Yarışmaya katılacak belgeseller, en az 25 dakika süreli olmak zorundadır.

Uluslararası Kategori Yarışma dili İngilizce’dir. Uluslararası Yarışmaya katılacak belgesellerin İngilizce’den farklı dillerde olması veya farklı diller içermesi halinde, Yarışmaya İngilizce seslendirilmiş veya İngilizce altyazılı kopya teslim edilir.

5. KATILMA KOŞULLARI

. Yarışmaya belgesel sinema eserleri katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez.

. Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

. Yarışmaya, Ulusal Profesyonel ve Uluslararası Kategorilerde, TV yayınına uygun teknik formatta ( mxf veya mov uzantılı HD / SD ) çekilmiş belgeseller; Amatör Kategori’de ise, bu formatlara ek olarak DV formatında çekilmiş belgeseller katılabilir.

. Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2013 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce TRT Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar, bu yarışmaya katılamazlar.

. TRT Belgesel Film Yarışması hariç olmak üzere, daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir. Ancak, bu katılım, işbu şartnamenin 10.maddesinde yer alan ve TRT’ye devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir.

. “Dizi” olarak gerçekleştirilmiş belgeseller, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir.

. Adaylar, yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.

. Yarışmaya Ulusal Kategoride katılacak belgesellerin Yönetmenlerinin T.C. vatandaşı olması şarttır. K.K.T.C. vatandaşı Yönetmenler de bu kategoride yarışabilirler.

. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

. RTÜK üyeleri, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul asil ve yedek üyeleri ile yarışmada görev alan personelin 1. derece yakınları ve TRT personeli yarışmaya katılamazlar.

. Yarışmaya, yapımı veya ortak yapımı TRT tarafından gerçekleştirilmiş belgeseller ile yapımı TRT tarafından Kurum dışına ısmarlanmış belgeseller katılamaz.

 

6. BAŞVURULAR 

A. Ön Eleme

– Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.trtbelgesel.com, www.trtdoc.com ve TRT’nin www.trt.net.tr web sitelerinden edinebilirler.

– Yarışmaya katılmak isteyenler, 01 Kasım 2013 tarihinden başlayarak, ön eleme için son başvuru tarihi olan 31 Ocak 2014 Cuma günü saat 18.00’e kadar TRT Kurumu’nun aşağıdaki

TRT Kurumu Genel Müdürlüğü

Genel Sekreterlik

TRT Belgesel Ödülleri, A Blok Kat: 4

No: 423 Turan Güneş Bulvarı 06109 OR-AN/ ANKARA/TÜRKİYE

adresine, elden teslim edilmiş ya da o tarihte posta veya kargoya verilmiş şekilde,

 

1. İmzaladıkları başvuru formunu, (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar.)

2. Eserin, Ulusal Yarışma için Türkçe sesli veya altyazılı iki adet DVD kopyasını; Uluslararası Yarışma için İngilizce altyazılı veya sesli iki adet DVD kopyasını, eksiksiz olarak iletmelidirler. Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.

Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine belgeselin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır.

B. Yarışma 

Ön eleme sonuçları, 17 Şubat 2014 tarihinde ilan edilir.

Finale kalarak yarışmaya hak kazanan belgesellerin,

 

Ulusal Yarışma için :

– Taşınabilir belleğe veya HDCam kasete kayıtlı, 1 adet Türkçe sesli veya Türkçe altyazılı, mov / mxf uzantılı, HD / SD kopyası,

– Türkçe diyalog metni,

– Esere ait tanıtım fragmanı ( tercihen 30 – 60 saniye süreli )

– Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)

– Yönetmenin fotoğrafı, ( en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)

– Yönetmenin kısa bir özgeçmişi / filmografisi,

– Tanıtım malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.),

– Eser sahibi ( veya sahipleri ) yada temsilcilerince imzalanmış Mutabakat Formu;

 

Uluslararası Yarışma için :

– Taşınabilir belleğe veya HDCam kasete kayıtlı, 1 adet İngilizce altyazılı veya sesli mov / mxf uzantılı, HD / SD kopyası,

– İngilizce diyalog metni.

– Esere ait tanıtım fragmanı ( tercihen 30 – 60 saniye süreli )

– Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)

– Yönetmenin fotoğrafı, ( en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)

– Yönetmenin kısa bir özgeçmişi / filmografisi,

– Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür v.s.) ,

– Eser sahibi ( veya sahipleri ) yada temsilcilerince imzalanmış Mutabakat Formu; en geç 07 Mart 2014 tarihine kadar Yarışma komitesinin yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmiş veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş olmalıdır.

Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir.

7. DEĞERLENDİRME

ÖN ELEME KURULU VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

. Ön Eleme Kurulu en az 5 (beş) kişidir. Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi (1) , Meslek Birliği Temsilcisi (1) ve TRT Temsilcilerinden ( 3 ) oluşur. Komite Başkanlığı onayıyla, Ön Eleme Kurulu, kategorilere göre ayrıştırılıp, üye sayısı arttırılabilir.

. Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin, şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.

. Ön Eleme Kurulu, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak Komite Başkanlığı’na teslim eder.

 

SEÇİCİ KURULLAR VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

. Seçici Kurullar, Ulusal Amatör, Ulusal Profesyonel ve Uluslararası Kategori’de toplam 3 kategori olmak üzere, en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri, TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı tarafından çeşitli ülkelerden sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, Televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından Komite Başkanlığı tarafından seçilirler.

. Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

. TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı, Seçici Kurul toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.

. Seçici Kurullar, filmleri izlemeye başlamadan önce Komite Başkanlığı’ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine TRT Belgesel Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurullar kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

. Seçici Kurul Üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

. Seçici Kurullar ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

. Seçici Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verir.

. Seçici Kurulların çalışma dili Ulusal Kategoride Türkçe, Uluslararası Kategoride İngilizce’dir.

. Seçici Kurul Başkanı dahil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

. Seçici Kurullar, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı’na teslim ederler.

. Seçici Kurullar, yarışmaya kabul edilen filmler arasından, her kategoride ödül verilecek En İyi Film dahil toplam üç filmi belirler. Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermek zorunda değildir. Ödüller, TRT Belgesel Ödülleri’ne katkıda bulunan kuruluşlar adına verilebilir.

. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar, 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü yapılacak bir Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır; TRT Kurumu televizyon ve radyo kanalları, Yarışma internet sayfası www.trtbelgesel.com, TRT İnternet sayfası www.trt.net.tr, TRT Telegün aracılığıyla ve basından duyurulur.

9. ÖDÜLLER

9.1 Ödüller, Ulusal ve Uluslararası kategorilerde olmak üzere aşağıdaki gibidir:

Ulusal Yarışma :

 

Amatör Kategori :

En İyi Film Ödülü: 15.000 (Onbeşbin) TL,

Özel Ödül : 10.000 (Onbin) TL

Özel Ödül : 5.000 (Beşbin) TL

 

Profesyonel Kategori :

En İyi Film Ödülü: 30.000 (Otuzbin) TL

Özel Ödül : 20.000 (Yirmibin) TL

Özel Ödül: 10.000 (Onbin) TL

 

Uluslararası Yarışma :

En İyi Film Ödülü: 10.000 (Onbin) Euro

Özel Ödül : 7.500 (Yedibinbeşyüz) Euro

Özel Ödül : 5.000 (Beşbin) Euro

 

. Seçici Kurullar bu şartnamede belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez.  Ancak TRT Belgesel Ödülleri’ndeki ödül kategorileri dışında kalan alanlarda ek özel ödül vermek isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar, yarışmanın yapılacağı yıl içerisinde TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı’na başvurdukları takdirde, durum Komite Başkanlığı’nca değerlendirilir ve bu konudaki karar Seçici Kurullara iletilir.

. Ek ödüllerin hangi amaçla verileceği, başvuru yapan kişi, kurum ya da kuruluş tarafından Komite Başkanlığı’na bildirilir; veya ek ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar bu seçimin Komite Başkanlığı tarafından yapılmasını isteyebilir. Ek ödülün Komite Başkanlığı tarafından onaylanması zorunludur.

. Yarışmaya katılan bir eserin yayın haklarının, Yarışma sonuçları açıklanmadan önce TRT tarafından satın alınmış olması ve bu eserin ödül kazanması halinde, ödül tutarı ile TRT’nin alım sözleşmesinde belirlenen Lisans Bedeli arasındaki fark Yönetmene ödül olarak ödenir. Alım Sözleşmesindeki tutarın, Ödül tutarından yüksek olması halinde Yönetmene ek bir ödeme yapılmaz.

10. HAKLAR

. Ulusal Kategoride Ödül alan belgesellerin,

– Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,

– Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV yayın hakları, Türkiye için, 2 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının Yönetmenin hesabına havale edildiği tarihtir. ( Bkz.Madde 11 )

TRT, bahsi geçen çoğaltım ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, TRT’ye ait tüm uydu TV kanalları da dahil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında Türkçe ve diğer dillerde seslendirilmiş veya altyazılı olarak kullanabilir.

. Uluslararası Kategoride ödül alan belgesellerin, Türkçe yapılmak koşuluyla,

– Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,

– Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV yayın hakları, 1 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının Yönetmenin hesabına havale edildiği tarihtir. ( Bkz.Madde 11 ) Bu hakka, lisans süresi içerisinde TRT’nin kendisine ait uydu TV kanallarından yapılabilecek yayınlar da dahildir.

. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TRT’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin ödül kazanması durumunda, şartnamede TRT’ye devredilmesi öngörülen hakları TRT’ye devrettiklerini gösteren belgeleri, eserin Yönetmen, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan, veya bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse, oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, yayın için TRT tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte TRT’ye iletmek zorundadır. Yarışmaya katılanın Yönetmenin kendisi olması halinde, bu belgelerin yalnızca Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan, ya da bu haklar önceden bir kişi, kurum veya kuruluşça devralınmış ise oradan alınmış olması yeterlidir.

.Özel ödül, mansiyon ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TRT’ye devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

. Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması halinde, daha önceden iletmemişlerse, eserin TRT tarafından istenecek teknik özelliklere sahip yayın kopyasını, eserin metni ve tanıtım malzemeleriyle birlikte TRT’ye teslim ederler.

ÖDÜL TUTARLARI

Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 10.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin TRT’ye teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanmasını takip eden 1 (Bir) ay içerisinde, TRT tarafından, belgeselin Yönetmenine, gerekli yasal kesintiler yapılarak ödenir. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun TRT tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı TRT’ye iade edilir.

GENEL KOŞULLAR 

. Koşullara uymayan başvurular, TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı, Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.

. Ortak yapımlar, gönderen kuruluş adına yarışmaya kabul edilir ve katılımcı, diğer ortak yapımcıların bu katılıma onay verdiğini garanti eder.

. Başvuru formunda ortak yapımcıların belirtilmesi zorunludur.

. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri Yarışmacıya aittir.

. TRT, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimini, TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı tarafından yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda, kültürel amaçlı olarak yapabilir.

. Yarışmada ödül kazanan belgesellerin DVD ortamındaki çoğaltım ve dağıtım hakkı Lisans Süresince kullanılmak üzere, eser sahibi veya sahiplerinin izni alınarak, gayri münhasıran TRT’ye devredilir. Bu çerçevede TRT, Yarışma’da ödül kazanan belgesellerin kopyalarının yer aldığı bir DVD setini, kültürel amaçlı çoğaltıp ücretsiz dağıtabilir. Bu, yarışmaya katılan belgesellerin eser sahiplerinin DVD ortamında yapabilecekleri ticari amaçlı çoğaltım ve dağıtım hakkını kullanmalarına engel değildir. TRT, ayrıca, Yarışma’da ödül kazanan belgesellerin tanıtımlarından oluşan bir DVD basın tanıtım seti ve/veya ön elemeyi geçerek finale kalan eserlerin tanıtım malzemelerinden bir katalog hazırlamak suretiyle, tanıtım amaçlı olarak dağıtabilir.

. Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için TRT’ye iletilen malzemeleri iade edilmez. Ön elemeyi geçen belgesel filmlerin kopyaları, talep edildiğinin başvuru formunda belirtilmesi koşuluyla ve ödül kazanan eserlerin kopyaları hariç olmak üzere, gideri TRT’ye ait şekilde, başvuru formunda yazılı adrese adi posta ile iade edilir.

. TRT Kurumu, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, gerek kendi TV kanalları ve diğer mecralarında, gerek Türkiye’de yayın yapan diğer TV kanalları ve mecralarında, yarışmanın tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

. Yarışmaya katılım için TRT’ye teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

. Yarışmada ödül kazanan belgesel filmlerin yayını, TRT’nin ilgili yayın mevzuatına tabiidir.

. Yarışmanın başvuru formu, belgesel filmin mali hak sahibi ve / veya Yönetmeni tarafından imzalanır.

. Bu şartnamede yazılı koşullar, Türkçe dilinde olup, İngilizce’ye çevrilmiştir. Çeviriden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık halinde Türkçe versiyon esas alınır.

. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran TRT Kurumuna aittir.

. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.

. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Bilgi İçin: www.trtbelgesel.com

TRT Belgesel Ödülleri - 2014 Afişi

Okumaya Devam Et
Sponsorlu İçerik
Yorum Yapmak İçin Tıkla

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Festivaller

Nuri Bilge Ceylan “Varşova Türk Filmleri Haftası”nın Onur Konuğu

Etkinlik 3 Aralık’ta sona erecek.

Yayınlandı

tarihinde

tarafından

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Varşova Türk Filmleri Haftası”nın onur konuğu, “Nuri Bilge Ceylan” olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, YEE tarafından 2017’den bu yana 33 ülkede düzenlenen festival, Floransa’dan Petersburg’a, Kudüs’ten Viyana’ya, Toronto’dan Köln’e, yapıldığı her ülkede yoğun ilgi gördü. Bu sene 29 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak “Varşova Türk Filmleri Haftası“nın onur konuğu ise Nuri Bilge Ceylan oldu.

“Ahlat Ağacı” filminin gösterimiyle başlayacak festivalin “masterclass” bölümüne katılan onur konuğu Nuri Bilge Ceylan, sinema tutkunlarına tecrübelerini aktaracak.

İlk uzun metrajlı filmi Af ile başarı kazanan yönetmen ve yapımcı Cem Özay da filminin gösteriminin ardından söyleşi yapacak.

Festivalde ayrıca “Omar ve Biz”, “Ekşi Elmalar”, “Bizim İçin Şampiyon”, “Nasipse Adayız”, “7. Koğuştaki Mucize”, “Aile Arasında”, “İşe Yarar Bir Şey”, “Tamam mıyız?”, “Bizi Hatırla”, “Bizim Köyün Şarkısı”, “Rafadan Tayfa”, “Yol Arkadaşım”, “Kapan”, “Dilsiz” ve “İçimdeki Kahraman” filmleri de izleyiciyle buluşacak. Etkinlik 3 Aralık’ta sona erecek.

Türk Film Haftaları, kasım ayında Zagreb, Budapeşte ile Moskova’da yoğun ilgiyle karşılanan etkinliklerin ardından Fas, İtalya ve Arnavutluk’taki programlarla devam etti.

Türk sinemasını film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, yaz okulları, yarışmalar ve sergilerle dünyanın dört bir yanında tanıtmak, Türk yönetmenlerin nitelikli yapıtlarını dünya seyircisiyle buluşturmak ve sinema aracılığıyla ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi artırmak amacıyla önemli projelere imza atan YEE, 33 ülkede gerçekleştirilen “Türk Film Haftası” ile 120 bin izleyiciye ulaştı. Festival kapsamında 4 yılda 130 film, 300 seansta sinemaseverlere sunuldu. Ayrıca söyleşiler, yönetmen buluşmaları, atölye çalışmaları ve sergiler düzenlendi.

Türk Filmleri Haftası, Nuri Bilge Ceylan ve Cem Özay’ın yanı sıra farklı ülkelerde, Ercan Kesal, Murat Pay, Seyid Çolak, Yüksel Akça, Sinan Sertel, Halil Kardaş, Timur Acar ve Abdülhamid Güler gibi önemli isimleri de konuk etti.

Faaliyetlerin gerçekleştiği ülkelerdeki önde gelen yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncularla Türk sinemacıların tanışma ve iş birliği yapma olanağı, Türk sinemasına yeni kapılar aralıyor.

aa.com.tr

Okumaya Devam Et

Festivaller

Şişli Belediyesi “11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali”ne Ev Sahipliği Yaptı

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı!

Yayınlandı

tarihinde

tarafından

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin açılış töreni, Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.

Şişli Belediyesi, bu yıl, 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 11’inci kez gerçekleştirilecek olan, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’ne desteğin yanı sıra, ev sahipliği de yaptı. Festivalin açılış töreni, 25 Kasım 2021 Perşembe günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde, Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin’in sunumları eşliğinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Suç ve Ceza Filmleri Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Şişli Belediyesi’nin festivale yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Muammer Keskin’e bir teşekkür plaketi takdim etti.

“Sanatın toplumun her kesimi için ulaşılabilir olmasına gayret ediyoruz”

Ödül takdiminde bir konuşma yapan Keskin, Şişli Belediyesi olarak 11 yıldır devam eden Suç ve Ceza Film Festivali’nin destekçisi, aynı zamanda ev sahibi olmaktan mutlu olduklarını vurguladı. Keskin, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Malumunuz, sanat son yıllarda layık olduğu değeri göremedi maalesef, ihmal edildi. Oysa sanat iyileştiricidir, birleştiricidir. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali de bizim için çok kıymetli. Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bugün aramızda yönetmen Sahraa Karimi de var. Kendisi Afganistanlı bir kadın olarak bu şiddeti, Taliban şiddetini en yakından bilen bir kişi. Bizim mücadelemiz sadece kendi coğrafyamız için değil, tüm kadınlar için. Şiddet suçunun sıradanlaştığı ve adeta cezasız kaldığı bir dönemde suç, ceza ve adalet kavramlarının sorgulandığı bu festival daha da anlam kazanıyor. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin sinemaseverlerle buluşmasında ve bu anlamlı iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’e festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci’ye özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum.”

Taliban şiddetinden Onur Ödülü’ne

Açılış töreninde Uluslararası Suç ve Ceza Festivali yönetiminin yoğun girişimi ve ilgili resmi makamların devreye girmesiyle Taliban şiddetinden kaçabilen Sahraa Karimi’ye tüm direnen Afganlı kadınlar adına Onur Ödülü takdim edildi. “Her zaman kadın olmaktan gurur duydum. Afganistan’da kadın olmak için çok cesur olmak gerekiyor” diyen Karimi’ye verilen ödülün yanı sıra festivalin açılış gününün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile birleşmesi şiddet karşısında sanatın gücünü de ortaya koydu.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin kapanış töreni, 2 Aralık günü yine Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek.

Okumaya Devam Et

Festivaller

7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nden Oliver Laxe Geçti

Oliver Laxe, ustalık sınıfı etkinliği gerçekleştirdi.

Yayınlandı

tarihinde

tarafından

22- 27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin endüstri bölümü olan Son Taslak kapsamında “You All Are Captains”, “Mimosas” ve “Fire will Come” gibi filmleriyle tanıdığımız İspanyol yönetmen Oliver Laxe, ustalık sınıfı etkinliği gerçekleştirdi.

25 Ekim Perşembe günü, Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen etkinlikte İspanyol yönetmen deneyimlerini aktardı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Son Taslak Direktörü Belkıs Bayrak yaptı.

“Ustaların bu işi dini eğitimsel duygular ve inançla yapıyorlardı”

Üç uzun metraj filminin prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve üç filmiyle de Cannes’den ödül kazanan Laxe sözlerine ilk olarak ustaların yaptığı sinema ile gençlerin yaptığı sinemayı ustaca olmadığını düşündüğünü dile getirerek başladı. Bir aktörün işini kalbiyle yapması gerektiğini, bu işi yapan kişilerin karşısındaki insanlarda bir şey uyandırması gerektiğinin altını çizen yönetmen, eskiden bu işlerin daha ciddi olduğunu, ustaların bu işi dini eğitimsel duygular ve inançla yaptıklarını vurguladı.

“Yolunuza bir çocuk olarak devam ettiğinizde korkularınız olmuyor, inancınız oluyor”

Başarısının sırrının kendisinin değişmemesinden ve masumluğunu hala koruması olduğundan bahseden Oliver Laxe; “Hala bir çocuk olarak yoluma devam ediyorum. Yolunuza bir çocuk olarak devam ettiğinizde korkularınız olmuyor, inancınız oluyor. Benim buradaki arkadaşlarıma tavsiyem içlerindeki çocukla bağlantıyı kurabilirlerse faydalı olur.” dedi.  Sinemasının ontolojisinin daha çok görüntüye dayalı olduğunu, sinema hayatına 16 mm bir kamera ile başladığını ve bu süre içinde büyüyerek ve olgunlaşarak yoluna devam ettiğini paylaşan Laxe, şu an yaptığı sinemanın duygularını ve düşüncelerini sinema aracılığıyla kafasındaki bazı şeyleri kapatmak olduğunu dile getirdi. Sinemasındaki kaynakların özellikle aile ve kırsal köylüler olduğunu da belirten Laxe, sinemasının yakalamak istediği o saf yaşantı olduğunu anlattı ve sözlerine; “Bunu sanat anlamı ile ve kişisel anlamda yapıyorum. O hayata dönüş anlamına geliyor benim için. Mesela benim en büyük örneklerimden biri benim büyükannem. Onun anlattıklarından bazı şeyler yakalıyorum. O ses tonundan çok şey çıkarıyorum. Bu açıdan bakınca köylülerin ve anonimlerin yüzlerine baktığınızda hissettiklerimi filme işlemeyi seviyorum” dedi.

Belkıs Bayrak’ın; “Öze dönmek ve ritmi durdurmak mı istiyorsun?” sorusu üzerine başarılı yönetmen; “Şu an baktığınızda insanlar o zamandaki duygularını yitirmiş durumda. Fakat hala bunlar zaman içinde karşılaştığınız insanlar. Sizler gibi kültürü oturmuş ülkelerde bu insanlardan çok var. İnsanlar bana soruyor; ‘Neden dijital kamera ile çekim yapıyorsun?’ diye. Ben de ‘İçimde bulunduğum dönemi temsil ediyorum.” diye yanıt veriyorum.” dedi. “Birçok sanatçıda geçmiş gelecek çarpışmaları var. Bu noktada benim eskiye dönük yaşama isteğim ile içerisinde bulunduğumuz dönem bana izin vermediğinde burada bir nostalji doğuyor.” diye sözlerine ekleyen Laxe; her seferinde sinemasını nostaljiyi azaltarak devam ettiğini, içinde bulunduğumuz dönemi öğrendikçe nostaljiyi kaybetmeye başladığını da ekledi.

“Mimozalar filmini bir sinemacı olarak denemeden ölemezdim.”

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin açılış filmi olan “Mimozalar” filmini yaparken ki motivasyonuyla ilgili soruya da “Birçok şey var. İnanç üzerine bir film yapmak istiyordum. Bütün hoşuma giden filmleri düşündüm. Tarkovski, Rossellini gibi yönetmenlerin filmlerini düşünüyordum. Benim için örnek teşkil ettiler. Yapımcıma inanç üzerine bir film çekmek istediğimi söylediğimde; ‘Bunu nasıl yapacağız? Müslümanlarla ilgili bir film olduğu için bu bir kamikaze olabilir.’ dedi. Tehlikeli bir film olduğunu biliyordum. Ama bunu üstlendim. Ben böyleyim benim hoşuma giden bu. Bunu yaparken bir sinemacı olarak denemeden ölemezdim. Ben böyleyim değişemiyorum. Bu tür bir film isteğim vardı. İnançsal olarak film yaparak bunu hatırlatmak istedim. Filmin bir tarafında bir ışık bir de karanlık gölgede kalan bir tarafı var. Orada sinema yapımcısı olarak dikkat etmek gereken nokta bunu hissettirmek söylememek. Sen bir sinema yapımcısı olarak fikirlerin olabilir ama bunu yaparken parmak izlerini silmen gerekli. Kafandakiler oraya yansımasın. İdeolojik olmasın. O yüzden burada denge kurulmalı.” diye yanıt verdi.

“Şu an dünya sinema camiasında kuraklık var.”

Son olarak bir sinemacı olarak herkes gibi yüzmeyi öğrendiğini, olgunlaştığını ve bunun yanı sıra anlatım dilini çok da farklı hale getirmek istemediğini belirten Laxe; “Benim çalışma şeklimde birtakım delilikler var. Bu yaptığım filmlerin delilik taşımasına sebep oluyor ve kurgumun dışına çıkarıyor. Film beni kontrol ediyor. Filmlerimde birçok hata var. Bu hatalar size karizmatik gelebilir. Ben de böyle düşünüyorum. Filmim oradan güç alıyor. Hepimiz aynı filmi yaparsak fabrikasyon sanatına dönüşür. Benim filmlerim o yüzden biraz değişik. Şu an dünya sinema camiasında kuraklık var. O yüzden benimkilerdeki farkındalık sayesinde bu kuraklık görünmüyor.” dedi.

Okumaya Devam Et
Sponsorlu İçerik

Popüler