Oyuncular Sendikası, Yapımcılar Derneği ve SGK ‘4A’ İçin Buluştu

Türkiye

sgk-oyuncular-yapımcılar

Oyuncuların yapımcılar tarafından sigortalanarak çalıştırılması için yayınlanan genelge ile ilgili SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Oyuncular Sendikası ve Yapımcılar Derneği’ni davet ederek, bir toplantı düzenledi. Toplantıda genelgenin nasıl uygulanacağı tartışıldı.

SGK Şubat ayında bir genelge yayınladı. Kanunda yazdığı şekliyle, oyuncuların yapımcılar tarafından sigortalanarak çalışmaları gerekliliği genelge ile uygulamada da tescillenmiş oldu. Genelge oyuncuların sigortalılığı konusunda 3 hususa vurgu yapıyor:

Oyuncu ve figüranların 4A’lı olarak çalıştırılması gerekliliği,

Figüranların ajanslar tarafından sigortalanabileceği,

Çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatı dışında çalışan başrol oyuncularının serbest meslek makbuzu ile çalışabileceği.

Başrol olsun olmasın, hiçbir oyuncu “çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatı dışında” çalışamayacağına göre yukarıdaki üç madde tüm oyuncuların 4A’lı olması gerektiğine hükmediyor. Toplantıda Oyuncular Sendikası son maddenin uygulamada yaratacağı sorunları vurgulayarak genelgede yer almaması gerektiğini vurguladı.

9 Nisan’da SGK’nın çağrısı ile İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya SGK Başkan Yardımcısı Ali Pekten, Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Cerit ve Mürsel Baki, Oyuncular Sendikası’nı temsilen Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Memet Ali Alabora, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Janset Paçal ve Oyuncular Sendikası Hukuk Birimi Koordinatörü Av. Sera Kadıgil, Yapımcılar Derneği’ni temsilen Yapımcılar Derneği Başkanı Birol Güven ve Yapımcılar Derneği Avukatı Burhan Gün katıldı.

Oyuncular Sendikası, 2013/11 sayılı Genelge’nin 1.3/B bendinin, oyuncuların 5510 Sayılı Kanunu’nun 4/II/b bendi uyarınca 4/A’lı olarak işverenleri tarafından sigortalanmaları yönünde olduğunun altını çizdi ve bağlı çalışan olmanın kriterleri (işverenin emri, işveren tarafından belirlenen sürede ve ücret karşılığı) doğrultusunda başrol dâhil tüm oyunculara kanunun tam ve eksiksiz uygulanması gerektiğini belirtti. Genelgede yer alan 3.maddenin çelişkili bir ifade olduğunu zira başrol olsun olmasın, hiçbir oyuncu “çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatı dışında” çalışamayacağını vurguladı. Uygulamada sorunlara yer açabilecek bu madde ile ilgili tüm hukuki müdahalelerin yapılacağı da Sendika tarafından dile getirildi.

Oyuncular Sendikası

Yorumlar

 

Yorum yazın

Lütfen gerekli tüm alanları doldurunuz. *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password

Sign Up