yaşar kemal filmleri

Yaşar Kemal’in Türk Sineması’na Katkısı

Sinemanın en çok karşılaştırıldığı ve ilişkilendirildiği sanat türü edebiyattır. Edebiyat – sinema etkileşiminden ilk kez bahseden yönetmenlerden biri olan D. W. Griffith; film çekerken Dickens’la aynı şeyi yaptığını, tek farkının “resimle bir öykü anlatmak” olduğunu söyler. Edebi eserlerin sinemaya uyarlanması da bunun farklı bir dönüşümüdür. Yaşar Kemal’in anlattığı Anadolu’ya sinematograf...

Lost Password

Sign Up