küre yayınları

Türk Sinema Tarihi ve Tarihçiliğine Mühim Bir Katkı

2014 yılı, 100. yılı olması dolayısıyla, Türk sinema hayatı ve tarihi açısından verimli bir yıldı. Sempozyum, panel, sergi vb. etkinliklerde görülen canlanma, matbuat dünyasında da kendini hissettirdi, konuya dair müstakil dergi sayıları, albümler yayınlandı. Kuşkusuz bu çalışmalar arasında Türk sinema hayatının Osmanlı serüvenine ve Türk sinemasının Osmanlı harfli kaynaklarını ihtiva eden, Ali Öz...

Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam

 Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam Nijat Özön’ün sınıflandırmasıyla “sinemacılar dönemi”nde yazmaya başlayan Scognamillo, yazılarıyla sinemamızın değişim ve dönüşüm sürecini ortaya koyarken; öte yanıyla eleştirmenlik mesleğini ve aynı dönemde yazan eleştirmenlerin gelişimini de kronolojik bir seyirle takip ediyor. Scognamillo’nun 1961-2004 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazd...

Lost Password

Sign Up