Kültürel İktidar

Sanat, Kültürel İktidar, Şehir Tiyatroları ve Sinema (1)

Kimin sanatı? Sanat bir toplumun kültürel birikiminin dışavurumudur. Sanatınızla heybenizde olanı sergilersiniz. Bu yeni arayışlar için de böyledir. Eğer heybenizde kendinize ait bir şeyler yoksa o zaman mecburen başkalarından apardığınız kavramları/düşünceleri/fikirleri/kültürel yapıları sanatınızın içine yedirmek zorunda kalırsınız. Bu kolay bir yoldur ve fakat tehlikelidir.  Yıllar sonra geriye...

Lost Password

Sign Up