İstanbul Kadıköy Lisesi

Sine-Felsefe Seminerleri Başlıyor

Metin Gönen’in hazırlayıp sunduğu Sine-Felsefe Seminerleri, Yaz Dönemi başlıyor Sinemayla hangi düzeyde olursa olsun ilgilenmenin, sinema yazarı olmanın, senaryo yazmanın, film çekmenin yolu öncelikle dikkatli bir seyirci olarak film seyretmekten ve örnek-öğretici filmlerin kendi özgün sinema diliyle nasıl düşündüğünü incelemekten geçiyor. Fransız Sinematek’inin kurucularından Henri Langlois, Pari...

Lost Password

Sign Up