İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü

İstanbullular Sinemanın 99. Yaşını Kutluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, sinemanın 99. yaşını 12-17 Kasım’da düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutluyor. Türk sinemasına büyük katkı sunmuş, Muhsin Ertuğrul, Halit Refiğ, Metin Erksan, Erol Günaydın ve Giovanni Scognamillo için düzenlenecek saygı ve anma programlarında, aralarında Hülya Koçyiğit, Can Gürzap gibi birçok sanatçının da y...

Lost Password

Sign Up