ilhamını Nietzsche’den alan filmler

İlhamını Nietzsche’den Almış 15 Film

"Sanat, hayatın bütün yadsımalarına karşı üstün nitelikleri olan tek karşı güçtür."

Lost Password

Sign Up