George İvanovic Gurdjieff

Bir yol hikâyesi (Meetings with Remarkable Men)

        20. yüzyılın en gizemli insanlarından biri de şüphe yok ki, George İvanovic Gurdjieff’ tir. Bugün Avrupa’ nın pek çok noktasında talebeleri tarafından O’ nun mistik öğretileri kurulan merkezlerle yaşatılmaktadır. İlk örneklerini İstanbul’ da gördüğümüz bu okullar 1922 yılında Paris’ te kurulmuştur. Institut pour le Développement Harmonique ...

Lost Password

Sign Up