Fransız Siyasal Sineması

Fransız Siyasal Sineması

Bu kitapta Fransız siyasal sinemasından bazı örnekler ve siyasal sinemanın ne olduğu konularını ele alındı. Fransız siyasal sinemasına bir örnek olarak da, dünya çapında tanınan ve üzerine çok şey söylenen Jean-Luc Godard’ı ele alındı. Fransız sineması, dünya sineması kadar eski, hatta Amerika ile birlikte sinemanın doğmasını hazırlayan önemli bir sinemadır. Doğal olarak, bu kadar eski bir s...

Lost Password

Sign Up