cezayir savaşı film

CEZAYİR SAVAŞI… Ya İstiklal Ya Ölüm!

CEZAYİR SAVAŞI… Ya İstiklal Ya Ölüm Cezayir Savaşı 130 yıl süren Fransız sömürgeciliğine karşı 1950 yılında Cezayir Halk Partisi ile başlayan FLN (Ulusal Kurtuluş Cephesi) ile devam eden 1962 ‘ye(bağımsızlığını kazanmasına) kadar süren mücadele dönemidir. Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLN) 1954 ‘de başlattığı ayaklanma yoğun bir tutuklama kampanyasına yol açar ve Fransa dinmeyen ayaklan...

Lost Password

Sign Up