çalsın sazlar film eleştirisi

Çalmasın Sazlar, Zaman Akmıyor!

Mahir Zaman yazdı. mahirzaman@gmail.com Sinema yapan insanlar zamanı okuyabilmeli. Sinema zaten zaman ile yarışan ve gençleşen bir sanat. Bu noktayı eski sinemacıların yeni filmlerinde görmeyince hayal kırıklığımız büyük oluyor. Söz konusu kişi Nesli Çölgeçen ve filmi de ‘Çalsın Sazlar’… ‘Züğürt Ağa’ ve ‘Selamsız Bandosu’ ile 1980’lerde zamana hitap ...

Lost Password

Sign Up