Biri Bizi Gözetliyor

“Biri Bizi Gözetliyor”

Sinemadaki feminist bakış açısı sinemada bir “erkek egemen bakış” olduğunu vurgular ve bunu eleştirir. Laura Mulvey (1975) “Görsel Haz ve Öykülü Sinema (Visual Pleasure and Narrative Cinema)” adlı makalesinde kadının sinemadaki rolünü detaylı olarak anlatır. Mulvey’e göre, kadının geleneksel rolünde, kadın bakılmak ve sergilenilmek içindir. Güçlü bir görsel ve erotik etkisi vardır, dolayısıyla kad...

Lost Password

Sign Up