Bir Taşra Papazının Günlüğü

Kutsal Sancının Mahkumları

  Kutsal Sancının Mahkumları “Hiç şüphesiz, sahip olmak için arzu etmiş olmak şarttır.” der Marcel Proust, Mahpus adlı romanında. Sanatın ve edebiyatın  en önemli icrası, deneyimle(ye)mediğimiz arzu ve tutkuları, sahip olmuşçasına bize aktarmasıdır. Sinema da bu deneyimleri bize yaşanır kılan modern araç. Üç yönetmen ve üç film. Acziyet  ve tutkunun üzerine söylenebilecek sözlerin toplandığı üç ma...

Lost Password

Sign Up