Beethoven

“İşte Çağdaş Türkiye!”

Birkaç ay önce “Eksik Hikaye” diye bir yazı kaleme alıp övgülerinize mazhar olmuştum. Fakat söylemek istediklerimiz varması gereken yerlere ulaşmamış olacak ki; Samanyolu televizyonunun “İkna Odaları” projesini -sırf isminden mütevellit- ayrı tutarsak bu alanda elle tutulur pek bir gelişme göremedik. Tabi onlar da bizi dinlediklerinden değil tevafuk olarak öyle bir projeye ...

Lost Password

Sign Up