Battal Odabaş

Fransız Siyasal Sineması

Bu kitapta Fransız siyasal sinemasından bazı örnekler ve siyasal sinemanın ne olduğu konularını ele alındı. Fransız siyasal sinemasına bir örnek olarak da, dünya çapında tanınan ve üzerine çok şey söylenen Jean-Luc Godard’ı ele alındı. Fransız sineması, dünya sineması kadar eski, hatta Amerika ile birlikte sinemanın doğmasını hazırlayan önemli bir sinemadır. Doğal olarak, bu kadar eski bir s...

Üçüncü Sinema

Fernando Solanas ve Octavio Getino, Glauber Rocha, Ousmane Sembène, Miguel Littin, Yılmaz Güney ayrıca, Frantz Fanon’un ateşleyici-yıkıcı fikirleri, belgesel kolektifleri, bağımsız gruplar, kişiler, gençlik ve işçi festivalleri, üç dünya teorisi, bağlantısızlar siyaseti… İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Battal Odabaş bu ...

Lost Password

Sign Up