Batı’nın Günahı

Batı’nın Günahı

Dini sert eleştirilere tabi tutmadıkça, özgürlükleri dinin kurallarının dışında bir olgu olarak görmedikçe, kısacası bir ‘açık toplum’ olmadıkça Batı’nın gözünde terörist olarak görülmeye devam edeceğiz.

Lost Password

Sign Up