Barikat Film Festivali

2. Uluslararası Barikat Film Festivali

2. uluslararası Barikat Film Festivali Bir çok sanatçının desteğiyle gücüne güç katarak engelleri kaldırmaya devam ediyor. Uluslararası Engelliler Barikat Film Festivali” engellilerin beklentilerini, duygularını, hayata bakışlarını, yaşama katılımlarını, hayatın içinde aktif rol alarak üretici bir düzeye erişebilmelerini, çağın en etkili ve en yaygın iletişim aracı olan sinema yoluyla ortaya...

Lost Password

Sign Up