Ayrımcılığa Karşı Filmler/TV Spotları için Senaryo Yarışması

Uçan Süpürge’den “Ayrımcılığa Karşı Filmler”

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Proje Programı çerçevesinde desteklenen “Aynı Çatı Altında” projesi devam ediyor. Uçan Süpürge bu projeyle; aynı çatı altında yaşayan halklardan kadınların bir aradalığını hatırlatacak, bu tarihsel birlikteliğin yazılı ve sözlü kültürü nasıl oluşturduğunu, coğrafyamızdaki çok sesliliğin bir gereği olarak...

Lost Password

Sign Up