aşkın halleri eleştiriler

Kendine Dön, Eşine Ulaş

Kendine dön, eşine ulaş Modern zamanda insanı önce kendine, sonra hayatını paylaştığı kişiye yabancılaşır. Tanımak ve zaman içersinde alışmak olarak yorumlanan evreler esasında uzaklaşmak ve yabancılaşmaktır. Herkes için geçerli olmasa da küreselleşmenin tek tipleşmeyle sonuçlandığı günümüzde kâhir ekseriyetin böyle olduğunu üzülerek söyleyebiliriz. Ne var ki Doğu ve Batı toplumları arasında mesel...

Lost Password

Sign Up