Ammar filmi

Kim Korkar Hain Üç Harflilerden

İnsanoğlu halletmek istediği ama kendi çabasıyla halledemediği bir meseleyi büyücülere yani dolaylı olarak cinlere başvurarak halletmeye çalışır.

Lost Password

Sign Up