altan erekli

Oyuncular Sigortalı Olmak İçin Harekete Geçti

Geçen hafta ilk genel kurulunu yapan Oyuncular Sendikası öncelikle meslektaşlarının SSK’lı olmasını hedefliyor. Uzun yıllardır çokça tartışılan ancak nihai çözüme ulaşılamayan oyuncuların sosyal güvenceleri konusunda nihayet ciddi adımlar atılmaya başlandı. Çiçeği burnunda Oyuncular Sendikası, sektörün farklı alanlarında oyunculuk yapan sanatçıların özlük hakları ile ilgili sorunların çözümü için ...

Lost Password

Sign Up