Bizimle İletişime Geçin

Festivaller

Başvurular 1 Temmuz’da Başlıyor!

Yayınlandı

tarihinde

Toprak Film Festivali

Türkiye’nin ilk Tarım ve Hayvancılık Kanalı Bereket Televizyonu tarafından düzenlenen, Ülke tarımına dikkat çekmek amacıyla tarımın, çiftçilerin, kırsal bölgelerde yaşamın güzel  yanlarının gösterilmesi ve her yıl belirlenecek olan temalarla tarımın dikkat çekilmesi gereken başlıklarını ve unutulmaya yüz tutmuş yönlerini beyaz perdeye aktarma amacıyla düzenlenen Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda başvurular ücretsiz olarak  1 Temmuz – 1 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KATILMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya 15 dakikadan uzun olmayan belgesel türünde filmler başvurabilir. Bu  tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez.

2. Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (HDmpeg, mov,) filmler katılabilir.

3. Kısa filmler sadece Belgesel dalında hazırlanabilir ve yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2011 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş filmler katılabilir.

4. Daha önce ulusal yada uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak, katılmaya engel değildir. Ancak, bu katılım, işbu şartnamenin 8.maddesinde yer alan ve RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne devredilmesi öngörülen hakların evrine engel teşkil etmemelidir.

5. Adaylar, yarışmaya en fazla iki farklı film ile katılabilirler.

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven filmler ile reklam unsuru taşıyan filmler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkçe sesli veya Türkçe altyazılı DVD HDMpeg kopyası,

Türkçe diyalog metni, (Varsa)

Esere ait tanıtım fragmanı, ( tercihen 30 – 60 saniye süreli )

Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında)

Yönetmenin fotoğrafı, ( en az 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında)

Yönetmenin kısa bir özgeçmişi / filmografisi,

Tanıtım malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.) ; En geç 01 Kasım 2013 tarihine kadar Yarışma komitesinin yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmiş veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş olmalıdır. Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 01 Temmuz 2013 tarihinden başlayarak, ön eleme için son başvuru tarihi olan 01 Kasım 2013 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Bereket TV’nin aşağıdaki; A. Öveçler Mahallesi 1314. Cadde 1317. Sokak 2/4 Çankaya ANKARA

Tel: 0312 473 53 60

Fax: 0312 573 80 11

Adresine, elden teslim edilmiş ya da o tarihte posta veya kargoya verilmiş şekilde,

 İmzalı başvuru formunu, (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle 3
doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.)

 Eserin, Yarışma için iki adet DVD HDMpeg kopyasını eksiksiz olarak iletmelidirler.

Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.

Yarışmaya katılacak filmlerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine filimin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır.

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız!

ÖN ELEME KURULU VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

1. Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin, şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.

2. Ön Eleme Kurulu, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak Komite Başkanlığı’na teslim eder.

3. Ön Eleme sonuçları, başvuru sahiplerine 20 Kasım 2013 tarihine kadar e-posta aracılığıyla bildirilir.

ÖN SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

01 Kasım 2013 tarihine kadar başvuru yapan adayların kısa filmleri ön seçici kurul tarafından izlenecektir.

Ön seçici kurul filmleri;

• Yarışma konusuna uygunluk,

• Filmin süresinin uygunluğu,

• Filmin ahlaki uygunluğu,

• Filmin görüntü ve ses kalitesinin, TV yayın kalitesine uygunluğu

• Yarışma başvuru şartlarına uygunluğu   gibi kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacaktır.

SEÇİCİ KURULLAR VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

4. Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

5. Seçici Kurul toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.

6. Seçici Kurullar ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

7. Seçici Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verir.

8. Seçici Kurul Başkanı dahil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

9. Seçici Kurullar, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması Komite Başkanlığı’na teslim ederler.

10. Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermek ve yarışmayı düzenlemek zorunda değildir.

11. Seçici Kurul Üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.Seçici kurul üyeleri filmleri;

• Sinema tekniği ve çekim tekniklerine uygunluğu

• Senaryo

• Tarımsal açıdan konunun sosyal boyutu

• Filmin konusunun gerçeklik boyutu

• Özgün yapım olması   gibi kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacaktır.

YARIŞMA DETAYLARI

1. Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması’na katılan filmler arasından ön seçici kurulun belirleyeceği 40 kısa film, 3 Kasım 2013 itibari ile her hafta Bereket TV ekranlarında yayınlanacaktır.

2. Her hafta 4 kısa filmi içeren yarışma programı toplam 13 hafta sürecektir.

3. Program geniş bir sinema salonunda seyircili olarak ve 10 bölüm banttan, koşullara göre son 3 bölüm canlı olarak yayınlanacak şekilde hazırlanacaktır.
4. Programda gösterilen kısa filmler 4 kişilik yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir.

5. Programda her bir film için, jürilerin değerlendirmeleri de dahil edilerek 20 dakika zaman ayrılacaktır.

6. Her bir kısa film için “Çiftçi Ne Diyor” Bölümü hazırlanacak ve programda yarışan filmler, çiftçiler tarafından da değerlendirilecektir. “Çiftçi Ne Diyor” Bölümü için her filmin değerlendirilmesine 5 dakika zaman ayrılacaktır.

7. Her programda yarışan 4 film, program sonunda jüri tarafından değerlendirilecek ve haftanın birincisi belirlenecektir. 10 bölümlük yarışma programı sonunda toplam 10 finalist kısa film belirlenecektir.

8. 11. ve 12. bölümde finalist 10 kısa film arasından seçilen 5’er film gösterilecek ve sms ile halk oylamasına çıkarak son finalist 4 yarışmacı belirlenecektir.

9. 13. Bölümde, belirlenen 2 film için gösterimler yapılacak, jüri ve çiftçi değerlendirmeleri yayınlanacak ve sms ile halk oylaması yapılarak, Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nın kazananı belirlenecektir.

10. Hafta sonunda sona kalan 10 film www.toprakfilmfestivali.com adresinde kendi aralarında yarışacak, internet birincisi olan kısa film 3.haftada ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

1. Ödüller aşağıdaki gibidir: En İyi Film Ödülü: 15.000 (Onbeşbin) TL,

Özel Ödül: 7.000 (Yedibin) TL

Özel Ödül: 3.000 (Üçbin) TL

2. Seçici Kurullar bu şartnamede belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması Ödülleri’ndeki ödül kategorileri dışında kalan alanlarda ek özel ödül vermek isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar, yarışmanın yapılacağı yıl içerisinde Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması Ödülleri Komite Başkanlığı’na başvurdukları takdirde, durum Komite Başkanlığı’nca değerlendirilir ve
bu konudaki karar Seçici Kurullara iletilir.

3. Ek ödüllerin hangi amaçla verileceği, başvuru yapan kişi, kurum ya da kuruluş tarafından Komite Başkanlığı’na bildirilir veya ek ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar bu seçimin Komite Başkanlığı tarafından yapılmasını isteyebilir.

Ek ödülün Komite Başkanlığı tarafından onaylanması zorunludur.

HAKLAR

1. Yarışmaya katılmaya hak kazanan filmlerin;

– Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,

– Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV
yayın hakları,

Türkiye için, 2 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne devredilmiş olur. Ön Elemeyi geçen filmlerin Lisans başlangıç tarihi, Başvuru Formu imza tarihini
müteakip başlamış kabul edilir.( Bkz.Madde 9 )RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi, bahsi geçen çoğaltım ve
dağıtım hakları ile yayın haklarını, RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne ait çözüm ortakları, tüm uydu TV kanalları da dahil olmak üzere Bereket TV’nin diğer tüm medya araçlarında kullanabilir.

2. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; yarışmaya katılmaya hak kazandıkları takdirde, bu hakları RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların RFTech
Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ni ve yayıncı kuruluşu muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden
yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’nden başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. Yarışmaya katılmaya hak kazananlar, şartnamede RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne devredilmesi öngörülen hakları RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne devrettiklerini gösteren belgeleri, eserin Yönetmen, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan veya bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse, oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, yayın için RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne iletmek zorundadır. Yarışmaya katılanın yönetmenin kendisi olması halinde, bu belgelerin yalnızca Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan, ya da bu haklar önceden bir kişi, kurum veya
kuruluşça devralınmış ise oradan alınmış olması yeterlidir.

4. Yarışmaya katılmaya hak kazanan filimler için, RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, herhangi bir bedel ödenmez.

5. Katılımcılar, Yarışmaya katılmaya hak kazanması halinde, eser’e ait metni, tanıtım malzemeleriyle birlikte RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne teslim ederler.

ÖDÜL TUTARLARI

Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 8.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından Başvuru Formu’ nun imzalanması ve taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne teslim edilmesini takip eden süreç içerisinde, yarışmanın sonuçlanması itibari ile RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi
tarafından, filimin Yönetmenine, gerekli yasal kesintiler yapılarak ödenir. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi
tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne iade edilir.

GENEL KOŞULLAR

1. Koşullara uymayan başvurular, Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması Ödülleri Komite Başkanlığı, Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.

2. Ortak yapımlar, gönderen kuruluş adına yarışmaya kabul edilir ve katılımcı, diğer ortak yapımcıların bu katılıma onay verdiğini garanti eder.

3. Başvuru formunda ortak yapımcıların belirtilmesi zorunludur.

4. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri
Yarışmacıya aittir.

5. RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen filmlerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimini, Toprak Kısa Film ve Belgesel Yarışması Ödülleri Komite Başkanlığı tarafından yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda, kültürel amaçlı olarak yapabilir.

6. Yarışmaya hak kazanan filmlerin DVD ortamındaki çoğaltım ve dağıtım hakkı Lisans Süresince kullanılmak üzere gayri münhasıran RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne devredilir. Bu çerçevede RFTech Reklam Prodüksiyon ve
Danışmanlık LTD. Şirketi, filmlerin kopyalarının yer aldığı bir DVD setini, kültürel amaçlı çoğaltıp ücretsiz dağıtabilir. Bu, yarışmaya katılan filmlerin eser sahiplerinin DVD ortamında yapabilecekleri ticari amaçlı çoğaltım ve dağıtım hakkını kullanmalarına
engel değildir. RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi, ayrıca, Yarışma’da ödül kazanan filmlerin tanıtımlarından oluşan bir DVD basın tanıtım seti 8 ve/veya ön elemeyi geçerek finale kalan eserlerin tanıtım malzemelerinden bir
katalog hazırlamak suretiyle, tanıtım amaçlı olarak dağıtabilir.

7. Yarışmaya katılan filmlerin ön eleme için RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne iletilen malzemeleri iade edilmez.

8. Bereket TV, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, gerek kendi TV kanalları ve diğer mecralarında, gerek Türkiye’de yayın yapan diğer TV kanalları ve mecralarında, yarışmanın tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma
hakkına sahiptir.

9. Yarışmaya katılım için RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışma ve yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

10. Yarışmaya hak kazanan filmlerin yayını, Bereket TV’nin ilgili yayın mevzuatına tabiidir.

11. Yarışmanın başvuru formu, filmin mali hak sahibi ve / veya Yönetmeni tarafından imzalanır.

12. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne aittir.

13. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, RFTech Reklam Prodüksiyon ve Danışmanlık LTD. Şirketi’ne aittir.

14. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Toprak Film Festivali

© Sinefesto | Emre Karakuş

Okumaya Devam Et
Sponsorlu İçerik
Yorum Yapmak İçin Tıkla

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Festivaller

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin Üçüncü Gününde Majid Majidi Rüzgârı Esti

Majid Majidi, 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nde!

Yayınlandı

tarihinde

tarafından

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin üçüncü günü Majid Majidi’nin katıldığı “Ustalık Sınıfı” ile yönetmenliğin detayları konuşuldu.

Moderatörlüğünü Festival Direktörü Faysal Soysal’ın yaptığı, Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen “Majidi ile Ustalık Sınıfı” özellikle sinema sektörüne ilgi duyanların dikkatini çeken bir etkinlik oldu. Majid Majidi’nin engin tecrübelerini aktardığı ve pek çok tavsiyeyi içinde barındıran Ustalık Sınıfı büyük bir ilgi ile izlendi.

Sinema yolculuğunu anlatmaya başlayan Majidi, bu sanatın ilgisini nasıl çekmeye başladığını ve nereden nereye geldiğini detayları ile paylaştı. Çocukken etrafında sanatla ilgilenen birilerinin olmadığından bahseden Majidi, doğa ile iç içe olduğunu ve bunun da yönetmenlik açısından onu oldukça etkilediğini belirtti. Sanatla ilişkisinin tiyatro sanatının ilgisini çekmesi ile başladığını açıklayan Majid Majidi, sinemadan önce tiyatro ile ilgilendiğini, akademik olarak bu alanda eğitim gördüğünü ve sinemaya oyunculukla başladığını belirtti. Oyunculuktan sinemacılığa geçiş sürecini aktaran Majidi, en büyük hayalinin aklındakileri tasvir etmek, görsele dökmek olduğunun altını çizdi ve sinema dünyasına sadece oyunculuktan geçebileceğini bildiğini ekledi.

İyi bir senaryonun sırrı; hayat tecrübesi

Sinema yapmaya dair en heyecan verici kısmın ilk fikrin geldiği o ilk filiz anı olduğunun altını çizen Majidi, “Bir filiz gibi, toprağın içinde besledikçe, su verdikçe, sevdikçe büyüyen, daha sonra senaryoya, ardından filme dönüşen ve insanlara değen tarafını seviyorum.” diye konuştu.

Bir senaryonun her şey olduğunun da altını çizen Majidi; “Elinizde iyi bir senaryo varsa inanın ki işin %70’ini başarmışsınızdır. Bütün enerjinizi senaryo için ortaya koysanız da başarısız olmanız düşük bir ihtimal. Eğer senaryonuz iyiyse zaten icra kısmında ortaya koyduğunuz çalışmayı da izleyici çok rahat fark eder. Hikâyede kusur varsa izleyici anlama giremiyorsa geri kalan güzel enerji, ışık ve tasarım güme gider” dedi.

İyi bir senaryo yazmaktaki sırrı da açıklayan Majidi; “Bu sır aslında şu noktada hayat tecrübesi… Kendi yaşamınızdaki tecrübeniz, hayatınız ve her şeyi izlemek. Biz çoğu zaman kendi hayatımız içinde çok dar bir alanda besleniyoruz. Çok ötesine gitmek, toplumla doğru ilişkiler kurmak, uzak bir köydeki aileyi tanımak, bizim kendi hikayemize yeni açılımlar ve imkanlar sağlayacaktır. Hikayemizi zenginleştirecektir.” dedi.

Yarışma Heyecanı Devam Etti

Atlas Sineması’nda yarışma heyecanı büyük bir çoşkuyla devam etti.  “Yarışma Seçkisi” ile jüri karşısına çıkacak olan filmler iki ayrı gösterim seansı ile izleyicilerle buluştu. Reza Fahimi’den “White Clad”, Gon Caride’den “Two Options”, Semiha Yıldız’dan “Dileklerin Cudi’si” , Fateme Mohammad’den “Burned” , Lucie Pagès’den “Firefly” , Olga Torrico’dan “Gas Station” , Ömer Dişbudak’tan “Burhan” ,  Maryam Esmikhani’den “Emergency” , Ngwatilo Mawiyoo’dan “Joy’s Garden” ve Doug Roland’dan “Feeling Through” izleyicinin beğenisine sunuldu ve izleyiciler, yönetmenlere sorularını yöneltti.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, ORZAX gibi birçok kurum iş birliği ile gerçekleştirilen ve ana sponsorluğunu Halkbank’ın üstlendiği 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nin yarın son günü.

Okumaya Devam Et

Festivaller

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivalin’in İkinci Günü de Dolu Dolu Geçti

Festival, 2- 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yayınlandı

tarihinde

tarafından

2 – 5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin ikinci günü, Atlas Sineması’ndaki Gösterimler ve Akademi Beyoğlu’nda Gerçekleşen “Matbudan Dijitale Türkiye’de Sinema Yazarlığı ve Yayıncılığı” söyleşisi ile devam etti.

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin ikinci gününde “Kırk Yıllık Hatır Seçkisi” ve “Yarışma Seçkisi” izleyici ile buluştu. Evrensel bir tema olan dostluk kavramını irdeleyen filmlerin yer Aldığı Kırk Yıllık Hatır Seçkisi’nde Juan Albarracín’in “Southbound” filmi Fariba Ghasemzadeh Behnami & Mehdi Azar’ın “A Silence’s Performance” filmi, Merve Özen’in “Kuş Bakışı” filmi, Leart Rama’nın “The Station” filmi ve Mehmet Köprü’nün “Goca Yörüğün Tohumları” filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yarışma seçkisi ile jüri karşısına çıkan Nihat Seven’in “Beyaz”, Vahid Hassanzadeh’in “Bridge”, Amir Karami’nin “Death Locked Out”,  Sergi Marti Maltas’ın “The Bathtub”, Hristo Simeonov’un “Nina”, Janek Tarkowski’nin “Help3”, Antonio Genovese’nin “Between Fear and Love”, Ömer Faruk Yardımcı’nın “Hasat” ve Gökalp Gönen’in “Lal”, filmleri ise iki ayrı gösterimle seyircilerle buluştu. Film gösterimleri sonrası seyirciler yönetmenlere soru sorma şansını da yakaladı.

“Sinema yazarlarının teorik yönde yetişmesini sağlayacak yayınımız yok.”

Akademi Beyoğlu’nda ise Tuba Deniz’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Matbudan Dijitale Türkiye’de Sinema Yazarlığı ve Yayıncılığı” isimli söyleşide, Burçak Evren, Niyazi Koçak ve Suat Köçer’in katılımıyla sinema yazarlığının tarihi konuşuldu. Sinemanın tarihi ile ilgili detaylı bilgiler aktaran Burçak Evren, geçmişte çıkarılan sinema dergilerinin sinemacılığa etkisinin altını çizerken, bugün sinema yazarı yetişmemesinin nedenini sinema yayını olmaması ile ilişkilendirdiğini açıkladı. “Sinema yazarlığı bugün dibe vurmuş durumda, üniversitelerde bölümler kuruluyor, öğrenci yetişiyor ama ne yazık ki onların teorik yönde yetişmesini sağlayacak yayınımız yok. Bir sinema yazarının yetişmesinde dergilerin emeği çok büyük. Şimdikilerin yetişeceği gazeteler ve sinema mecraları yok” diye konuştu. Teknoloji ile birlikte birçok sürecin değiştiğini ama sinema yazarlığının ve yayıncılığının bu ortama entegre olamamasını okur ve kaynak problemine bağlayan Suat Köçer, artık insanların kısa bilgiler okumak istediğinin altını çizdi. Matbaa ve yayıncılık alanında tecrübelerini ve tarihsel süreci aktaran Niyazi Koçak ise, sinema ve bilim gibi alanların uygarlıkların ilerlemesini sağladığını ama Türkiye’de yayıncılık alanının artık neredeyse durma noktasına geldiğini açıkladı.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, ORZAX gibi birçok kurum iş birliği ile gerçekleşen ve ana sponsorluğunu Halkbank’ın üstlendiği 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali cumartesi ve pazar günü de devam edecek.

Okumaya Devam Et

Festivaller

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali Başladı

Festival, 2- 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yayınlandı

tarihinde

tarafından

2- 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali Atlas 1948 Sineması’ndaki gösterimler ve Beyoğlu Akademi’de gerçekleşen “Dijital Dünyada Film Yolculuğu” söyleşisi ile başladı.

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, “İnsani Bakış” ve “Panorama Seçkisi”nde yer alan filmlerinin gösterimleriyle sinemaseverlerle buluştu. Bugün Atlas 1948 Sineması’nda yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zararı ve bu konuda mücadele eden insanların vicdanını konu edinen “İnsani Bakış” bölümünde yer alan David Del Âguila’nın “Martians” filmi, Luca Esposito’nun “Paper Boat” filmi, Daniel Ortiz Entrambasaguas’ın “Breath” filmi, Arturo Duenas’ın “Dajla: Cinema and Oblivion” filmi, Bahare Nikjoo’nun “İncurable” filmi, Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir Yıl” filmleri gösterildi. Dünyada önemli festivallerde gösterime açılan ve çok sayıda ödüle layık görülen kısa filmlerin Türk izleyici ile buluştuğu bölüm olan Panorama Seçkisi’nde ise Alıaksei Pluyan’ın “Lake of Happiness” filmi, Amaz Moradi’nin “Duel” filmi, Lolita Naranovich’in “The Power of Childhood” filmi ve Ozan Sertdemir’in “Teşekkürler Süpermen” filmleri de seyirciyle buluştu.  

“Dijital Dünyada Film Yolculuğu”

Festivalin bugün gerçekleşen ilk etkinliği Ezgi Büşra Çınar’ın modere ettiği “Dijital Dünyada Film Yolculuğu” söyleşisi oldu. Söyleşi dağıtımcı Kemal Ural, yönetmen Ramazan Kılıç ve yapımcı Emre Oskay’ın katılımıyla Beyoğlu Akademi’de düzenlendi. Dijital dünyanın film sektörü üzerinde etkisinin konuşulduğu panelde, herkes kendi perspektifinden dijital dünyanın etkilerini anlattı. Bugünkü ezberlerin bozulduğunu, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini, talep edilmeyen malların da arz edilmeye başladığını belirten Kemal Ural, pandemi ile tüm bu sürecin hızlandığını ve dijital platformların böylelikle önünün açıldığını söyledi. Yapımcı Emre Oskay, çok fazla film projesinin geldiğinin, üretimin arttığının altını çizerken, bu durumda ekip bulmanın zorluğundan bahsetti. Yönetmen Ramazan Kılıç ise pandemi yokken de kısa film sektörünün kötü olduğunu, dijital platformların ise ticari anlamda tatmin edici olmadığını belirtti ve pandemi ile birlikte festivallere katılamadıkları için işlerin daha kötüye gittiğini anlattı.

“Sinema Ölmeyecek Sadece İzleme Alışkanlıkları Değişti”

Emre Oskay dijital platformlarla birlikte film tüketme kültürünün değiştiğini, her yerde film tüketebildiğimizi ve bunun hızlı tüketime neden olduğunu söyledi ve sinema salonlarının azalıp özel mekanlar haline gelebileceğini belirtti. Kemal Ural “Sinema ölmeyecek sadece izleme alışkanlıkları çok değişti. İnsanlar artık cep telefonu ekranından bile film izliyor.” dedi ve sinemaların sürekli değişime açık olup sektörü canlı tutması gerektiğinin altını çizdi. Ramazan Kılıç ise sinema izleyici sayılarının azalmasının fon bulma konusunda kısa film sektörünü etkilediğini söyledi.

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, ORZAX gibi birçok kurum iş birliği ile düzenleniyor ve ana sponsorluğunu ise Halkbank üstleniyor.

Okumaya Devam Et
Sponsorlu İçerik

Popüler